ಹೇಳು ಹೀಗೇನಾ?

ಸಖೀ,
ಅನಿಸಿದೆ ನೀನು ನೆನಪಿಸಿದಂತೆ
ನನ್ನ ಹೆಸರ ಕರೆಯುತಿರುವಂತೆ,

ದೂರದಿಂದಲೇ ಮಾತಿಗೆಳೆದಂತೆ
ಮೌನದಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದಂತೆ

ಕಣ್ಣಿದಿರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಿರುವಂತೆ
ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮನದೊಳಿರುವಂತೆ

ಈ ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ನನಗಷ್ಟೇನಾ
ನಿಜ ಹೇಳು ನಿನಗೂ ಹೀಗೇನಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: