ನನಗೇನಕ್ಕು?

ಸಖೀ,
ನೀನು ನಕ್ಕು ನುಡಿದರೂ ಅಕ್ಕು
ನೀನು ಬೈದು ನುಡಿದರೂ ಅಕ್ಕು
ನಾನಂದಾಗಿದೆ “ನೀನೇ ನನಗಕ್ಕು”
ಇನ್ನು ನೀನೇನಂದರೂ ನನಗೇನಕ್ಕು?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: