ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಮನ ಮನೆಗಳನ್ನು
ಬೆಳಗಿತು ನಿನ್ನ ಮುಖಾರವಿಂದ,
ತಾರೆಗಳಂತೆ ಮಿನುಗಿದವು
ಆ ಕಂಗಳು ಚೆಲುವೊಲವಿನಿಂದ;

ನಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು
ತಡೆಹಿಡಿದವು ನನ್ನನ್ನು ನಿದ್ರಿಸದಂತೆ,
ಮುಂಗುರುಳಿನಾಟ ನನ್ನ
ಮೈಮರೆಸಿತು ನನಗೇ ಅರಿಯದಂತೆ;

ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಕಂಪು ನನ್ನ
ಒಳಗೆ ಮತ್ತೇರಿಸುತ್ತಲಿತ್ತು ಮೆಲ್ಲನೇ,
ಕನಸೋ ಇಲ್ಲ ನನಸೋ
ಎಂದರಿಯದೇ ನಾನಿದ್ದೆ ಸುಮ್ಮನೇ;

ಅತ್ತ ಕೋಳಿ ಕೂಗುತ್ತಾ
ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು ಬೆಳಗಾಯಿತೆಂದು
ರಾತ್ರಿಯೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೈ
ಚೆಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಿತು ತಾ ಹೊರಟೆನೆಂದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: