ದೇವರೂಟ!

ಸಖೀ,
ಹಸಿವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಕರೆದು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ
ಉಣ್ಣಲಿತ್ತು ಆ ದೇವರನು ನೆನೆದೊಡೆ
ದೇವರು ಬರುವರೇ ಹಸಿದವರ ಬಿಟ್ಟು
ಉಂಡವರು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ ಹೊಗಳುವೆಡೆ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: