ಆತ್ಮಸಖ್ಯ!

ಸಖೀ,
ದೈಹಿಕ ಸುಖವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಶಾಶ್ವತ;
ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಕೇವಲ ಆತ್ಮಸಖ್ಯ ಶಾಶ್ವತ;

ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ
ದೇಹಗಳ ಮಿಲನ ಅನಗತ್ಯ,
ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕಷ್ಟೇ
ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ;

ಜಾಗೃತ ಮನಕಿಂದು ಇಷ್ಟವಿದೆ
ನಾಳೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಬಹುದು,
ಆತ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಇಂದಿನಿಷ್ಟವೇ
ಜನ್ಮಾಂತರದಲೂ ಇರಬಹುದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: