ಭಾವಶೂನ್ಯ!

ಸಖೀ,
ನೀನು ನಕ್ಕಾಗಲೂ
ನಿನ್ನಂದವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬರೆದೆ
ನೀನು ಅತ್ತಾಗಲೂ
ನಿನ್ನಂದವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ಬರೆದೆ;

ನಿನ್ನ ಭಾವಗಳಿಗೆ
ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣೇ
ನಿನ್ನ ಅಂದವನ್ನಷ್ಟೇ
ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾ ನಾ ನಿಂತೆ ಕಣೇ;

ಬರೆಯುವ ಹುಚ್ಚು
ಮನೆಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ
ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿಯೇ
ಇರುವೆ ನಾ ನೀನಿದ್ದರೂ ಬಳಿಯೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: