ಲಾಭ!

ಸಖೀ,
ನಾವು ಏನು ಅನ್ನುವುದರ ಅರಿವು ನಮಗೇ
ಪೂರ್ತಿ ಇರದಿರಲು,
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಕೊಂಬವರ ಅರಿವು ಇನ್ನೂ
ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲು;

ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬರೀ ವ್ಯರ್ಥ ಇಲ್ಲ
ಕಣೇ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಲಾಭ,
ಅವರ ಪದಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪದಭಂಡಾರ
ಬೆಳೆದರದುವೇ ಲಾಭ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: