ಹೂವಲ್ಲ ನೀನು!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದೂ ಕಂಡೇ
ಇಲ್ಲ ಕಣೇ ಈ ಜನರು,
ಹಾಗಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು
ಹೂವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಹರು;

ಹೂವೂ ಮುದುಡುವುದು
ನಾಳೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ,
ನೀನೋ ನನ್ನ ಉಸಿರಿನಂತೆ
ಸದಾ ಜೀವಂತ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: