ಅಸೆ ಇದೆ ಮನದೊಳಗೆ!

ಸಖೀ,
ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ ನಾನಂದು,
ನಾನೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು
ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು;

ಈಗ ನೋಡು, ನೀನದೆಷ್ಟೇ
ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ,

“ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು
ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು”

ಅನ್ನುವ ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗಿನ
ಆಸೆ ತಂತಾನೇ ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ
ಬರುತ್ತಲಿಹುದು, ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!
*****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: