ಭಾವವದೇನಿದೆ?

ಸಖೀ,
ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆಯಿಲ್ಲ
ಮೌನದಲೇ ನುಡಿವೆ ನೀನೆಲ್ಲಾ;

ಪರೋಕ್ಷವಾಗೇ ಇವೆ
ಈಗೀಗ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ;

ಜಗದ ಭಯವೋ
ಅಂತರ್ಯದ ಭಯವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ;

ಗುಂಪಿನಲಿ ನನ್ನತ್ತ
ಅಪರಿಚಿತ ನೋಟ ನೀಡುವೆಯಲ್ಲಾ?

ಬೇಡವೆಂದೊಮ್ಮೆಗೇ
ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ;

ಆದರೆ ನೀನೆಂದೂ
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ;

ಇಂಥ ಬಂಧಕ್ಕೇನರ್ಥ
ಅನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಮನದೊಳಗಿದೆ;

ನಿಜ ಹೇಳು ನೀನೊಮ್ಮೆ
ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಭಾವವದೇನಿದೆ?
*******

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: