ಉಳಿದದ್ದು ಪ್ರೀತಿ!

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಬಯಸಿದಾಗ ಕುಲಗೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ.

ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದರೆ,
ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಉಳಿದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದುವೇ ಪ್ರೀತಿ.

ಅಳಿದದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ;
ಉಳಿದದ್ದು ಪ್ರೀತಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: