ಹೇಳಲ್ಲಾ!

ಸಖೀ,
ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೋ ನುಡಿದಿಹ ಮಾತಿಗೆ
ಇಂದೂ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ,

ಅದೇಕೋ ಏನೋ ಇಂದಿನ ಮಾತುಗಳು
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ;

ನೀನು ಬದಲಾಗಿಹೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ
ಬದಲಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,

ನಾನು ಬದಲಾಗಿಹೆನೋ, ನಿನಗಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ
ಅನಿಸುತಿಹುದೋ ಹೇಳಲ್ಲಾ!
*****

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: