ಹೇಳಲ್ಲಾ!

ಸಖೀ,
ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೋ ನುಡಿದಿಹ ಮಾತಿಗೆ
ಇಂದೂ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ,

ಅದೇಕೋ ಏನೋ ಇಂದಿನ ಮಾತುಗಳು
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ;

ನೀನು ಬದಲಾಗಿಹೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ
ಬದಲಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,

ನಾನು ಬದಲಾಗಿಹೆನೋ, ನಿನಗಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ
ಅನಿಸುತಿಹುದೋ ಹೇಳಲ್ಲಾ!
*****

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: