ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಭಾವ!

ನಾವು ಯಾರದೋ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನಾಲಹರಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.

ಅವರು ನಮಗೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: