ಬಂಧುಗಳು!

ಸಖೀ,
ಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ,
ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ,
ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ನೆನಪಾಗುವವರು,
ಜೊತೆಗಿದ್ದಿರಬೇಕು
ಎಂದನಿಸುವವರು,
ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ
ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: