ಜಾತಿ ದ್ವೇಷ!

ಸಖೀ,
ನಮಗೆ ಜಾತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ.
ಜಾತ್ಯತೀತರು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಅನ್ನುವವರೇ ಈಗ ಊರೆಲ್ಲಾ;

ಅವರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡಾ
“ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ” “ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ”
ಬದ್ಧದ್ವೇಷಿಗಳೇ ಆಗಿಹರಲ್ಲಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: