ಜಾತಿ – ಜಾತ್ಯತೀತ!

ಸಖೀ,
ಜಾತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಜಾತ್ಯತೀತನೆಂತಾಗುವೆ ನಾನು?

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೆಯೇ
ಉತ್ತೀರ್ಣನೆಂತಾಗುವೆ ನಾನು?

ಜಾತಿಗಳಿರಲಿ ಮತಗಳೂ ಇರಲಿ
ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದಭಾವವಿರಲಿ;

ಜಾತಿ ಮತಗಳೆಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ
ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತಿರಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: