ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲೇ ಚಂದಿರನ ಕಂಡೆ
ನಕ್ಕ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಕಂಡೆ;

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮವಾಸ್ಯೆಗಳ ಗೊಡವೆ
ಇಲ್ಲೆನಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರೆ ನೀ ಚೆಲುವೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: