ಆಗದಿರಲಿ!

ಸಖೀ,
ಬಾಳಿನಲಿ ಉತ್ಕಟಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರಲಿ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇ ಜೀವನವಾಗದಿರಲಿ;

ಬಾಳಿನಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಿರಲಿ,
ಯೋಜನೆಗಳೇ ಜೀವನವಾಗದಿರಲಿ!

One Response to ಆಗದಿರಲಿ!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಹಗಲುಗನಸಿನ ಅಪಾಯ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: