ಅಸಹಾಯಕತೆ!

ಸಖೀ,
ಜೀವನವೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ
ಮರಣವೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ
ಈ ಬಾಳಬಟ್ಟೆಯಲಿ ಸದಾ
ಅಸಹಾಯಕತೆ ದಕ್ಕುವುದಲ್ಲಾ;

ಕಿಂಚಿತ್ ಸಂತಸ ದಕ್ಕಿದರೂ
ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಂತೆ
ನಮ್ಮವರೇ ಒಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿಹರಲ್ಲಾ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: