ಸಮಾನತೆ!

ಸಖೀ,
ಅವರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ
ಬಂದರೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ;

ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ
ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: