ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ!

ಸಖೀ,
ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ಎಂದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗೀತೆ ಗೀತೆಯಾಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ;

ನೀನು ನಿನ್ನ ನಗುವಿನಿಂದ ರಂಗು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಂದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: