ನೆನಪುಗಳು!

ಸಖೀ,
ಮಾತುಗಳು ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ;
ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ಸತಾಯಿಸುತ್ತವೆ

ಹೌದು ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮರೆತಿವೆ
ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ!

One Response to ನೆನಪುಗಳು!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಮಾತುಗಳು ತೇಲಿ ಹೋಗು ತಿಳಿ ಮೋಡಗಳು
    ನೆನಪುಗಳು ಸಿಡಿಲಾಘಾತದ ಉಳಿಕೆಗಳು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: