ಅರಿಯಬಾರದಿತ್ತು!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಪದಗಳ ಭಾವ ರಂಜನೀಯ ಅನ್ಯರಿಗೆ
ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತಿಹುದು ಚುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ;

ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವು ನನಗೆ ಆಗಲೇಬಾರದಿತ್ತು
ನೀನಾರೆಂಬುದನು ನಾನರಿಯಲೇಬಾರದಿತ್ತು!

One Response to ಅರಿಯಬಾರದಿತ್ತು!

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಅರಿತು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: