ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ!

ಸಖೀ,
ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಣೇ
ನನಗಿನ್ನಾವ
ಸಂಗಮದ
ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ;

ಇರುವಾಗ
ದಿನಪ್ರತಿದಿನ
ನಿನ್ನೊಲವಿನ
ಅಭ್ಯಂಜನ!

Advertisements

ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಶಭಾಷ್, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಮನೆಯೊಳಗಣ ಅಭ್ಯಂಜನ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: