ಅವ್ಯಕ್ತ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಮೌನದೊಂದಿಗೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ
ನಿನ್ನ  ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರೀತಿಯನನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ;

ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವಾದೀತೆಂಬ ಭಯ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಪರಸ್ಪರ ನಾವೇ ಅರಿಯದಂತೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ!?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: