ಅಮ್ಮ-ಮಗಳು!

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಜನುಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಮಗಳು ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ;

ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವ ತುಲನೆ ಬಲುಕಷ್ಟ
ಮಗಳಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಇಷ್ಟ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: