ಹೋಳಿ – ತಾಳಿ!

ಸಖೀ,
ಯಾವ ಹಬ್ಬವೂ ನೆನಪಿಸದು ಅ ದಿನಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಸುವಂತೆ ಈ ಹೋಳಿ,

ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನಾನಿನ್ನತ್ತ
ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲಿದ್ದ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ,

ನೀನು ಭಯಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮುದುಡಿಹೋಗಿ
ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ತಾಳಿ ತಾಳಿ,

ಅಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಹೋಳಿಗೆ
ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿಬಿಡಲು ತಾಳಿ,

ತಥಾಸ್ತು ಅಂದಿದ್ದ ಭಗವಂತ ವರುಷದೊಳಗೇ
ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಜದಿ ನಾನೂ ತಾಳಿ,

ಸಖಿಯ ಗುಟ್ಟರಟ್ಟು ಮಾಡಲೇ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ
ಕೊಂಡವಳು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿ?
★★★

Advertisements

ಹೋಳಿ – ತಾಳಿ! ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. anantharamesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಯ್ತು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: