ಚಂದ್ರ ಬಂಧನ!

ಸಖೀ,
ಚಂದಿರನೂ ತೆರಳಿದ್ದನಂತೆ ಹೋಳಿ ಆಡಲು
ತಾರೆಯರ ತೋಟಕ್ಕೆ,

ತಾರೆಯರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ
ರಜನೀಶನನ್ನು ಗೂಟಕ್ಕೆ,

ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೂ ಚಂದ್ರ ಸದಾ ನಗುಬೀರುತ್ತಾ
ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಬುವಿಯತ್ತ,

ಹೋಳಿ ಆಡಲೆಂದಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಈತ
ಮರಳಿ ಬರಲಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರತ್ತ!

Advertisements

ಚಂದ್ರ ಬಂಧನ! ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಳಿ ಕವಿತೆ ಸಾರ್.

    ಮೋಡದ ಮರೆಯಲೇ ಕಳ್ಳ ಚಂದಮಾಮನು ನಕ್ಕ
    ಕೋಟಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿಸುತ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: