ಇನ್ನು ಮೌನವೇ ಚೆನ್ನ!

ಸಖೀ,
ಮೌನಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ನಾನು ಮಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುವೆ
ಮಾಗಿದಂತೆ ಇನ್ನಿನ್ನೂ ಮೌನಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆ;

ಮಾತು ಮೌನಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಅತ್ಯಲ್ಪವೇ ಕಣೇ
ಮಾತು ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮೌನ ಕಣೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: