ಕಾಲಕೂಡಿ ಬಾರದಿದ್ದರೆ?

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನತ್ತ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳ ಅದ್ಯಾವ ಕಡೆ ಹಾರಿಹೋಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಜೊತೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರ ಅದ್ಯಾರ ಕೈಸೇರಿತೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ;

ನಮ್ಮ ಭಕುತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು
ಕಾಲಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಲುಪಲೂಬಹುದು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: