ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೀಪಾವಳಿ!

ಸಖೀ,
ನನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪ
ಅವರಿಂದ ದಕ್ಕಿದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಿನ್ನಾವುದಿಲ್ಲಪ್ಪ;

ಅದರಿಂದೀ ಬಾಳಹಾದಿಯಲಿ ದಿನವೂ ದೀಪಾವಳಿಯೇ
ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಕವಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೆನ್ನ ಪಯಣ ಅವರತ್ತಲೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: