ಒಂದೇ ಪರಿಚಯ!

ಸಖೀ,
ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ
ನೀನು ಇಲ್ಲದೇ ಈಗ ನನ್ನ ದಿನಗಳೇ ಇಲ್ಲ;
ನನಗೆ ಅಪರಿಚಿತಳಾಗಿ ಇದ್ದವಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ
ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: