ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ!

ಸಖೀ,
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ನೀನಿರುತ್ತಿದ್ದೀ
ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ನನಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಣೇ;

ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ
ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸತಾಯಿಸುವುದೂ ಇದೆ ಕಣೇ;

ಈ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಾಡುತ್ತವೆ ನನ್ನನ್ನು
ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುವುದಿದೆ ಕಣೇ;

ನಾನಿನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿರುವೆನೆಂಬುವುದನ್ನೊಪ್ಪದೇ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೇ ಅಪವಾದ ಹಾಕುವುದಿದೆ ಕಣೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: