ಸಮಯವಿಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂರಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ
ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಮನರಂಜಿಸುವಂತೆ;

ಆದರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ನೀ ಹೇಳು
ಸುಗುಣಗಳಷ್ಟನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲು
ನನಗೀಗ ಸಮಯ ಸಾಲದಾಗಿದೆಯಂತೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: