ನನ್ನದ್ದೇ!

ಅವಳ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು
ನಾನು ಕೇಳಿದೆ

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ
ಈ ಬಿಂಬ
ಯಾರದ್ದೇ?

ಅವಳಂದಳು:
“ಓಹ್… ಅದಾ?

ಅದು ನನ್ನೊಳಗಿನ,
ನಿನ್ನೊಳಗಿನ,
ನನ್ನದ್ದೇ!”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: