ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ – ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರಲಿ!

ಸಖೀ,
ಬಡವರ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಅಂದಗೆಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿಗಳನ್ನು, ಸೌದೆಒಲೆಗಳ ಹೊಗೆಯ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಹಾಗೂ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರ ರಂಜನೀಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ, ಬಡತನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನ-ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಕಂಪದ ಮೊಸಳೆಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ, ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸಪಾತ್ರರಾದವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು, ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ನೀನು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರುವವರನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದಿರುವುದು, ಅಷ್ಟೇ.

ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರದಿರುವವರು, ಇದನ್ನು ಓದಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀನು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇರುವವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: