ರಂಗವಲ್ಲಿ!

ಸಖೀ,
ಮುಂಜಾನೆ ಮುತ್ತೈದೆ ರಂಗವಲ್ಲಿಯ
ಬಿಡಿಸಿದಳು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ;

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೇಲೇರುವ ಭಾನು
ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿದನು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ;

ನೀನು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿಸಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿರಲು
ರಂಗವಲ್ಲಿ ನನ್ನೀ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ;

ಸಾಕಿಷ್ಟು, ಇನ್ನು ನೋಡು ಹಗಲೆಲ್ಲಾ
ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ನನ್ನೀ ಮನದಲ್ಲಿ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: