ಬದಲಾಗದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ?

ಸಖೀ,
ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂದನ್ನುವುದು ಬದಲಾಗಲಾರದ್ದೇನಲ್ಲ
ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಲಂಗೋಟಿ ಈಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ
ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಾತಲ್ಲಾ?

ಸತಿ ಸಹಗಮನವೂ ನಮ್ಮವರದೇ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು
ವಿಧವೆಯ ಕೇಶಮುಂಡನವೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿತ್ತು
ಬೇಡವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದುದು ನಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು
ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಯಾವುದಿತ್ತು?

Advertisements

ಬದಲಾಗದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ? ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವು ಸವಕಲು.
    ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: