ಕೇವಲ ನಿನ್ನನ್ನು!

ಸಖೀ,
ಉದ್ಧಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಂಡಿಯ ಕತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿರೋಧವಿದೆ;
ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೀ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು
ನಾ ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನಲ್ಲ ಬರೀ ನಿನ್ನನ್ನು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: