ಮನುಜ ಸಹಜ!

ಸಖೀ,
ಮನನೊಂದಾಗ ಹೊರಟುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ
ಮನತಣಿದಾಗ ಮರಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮಗೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತೆ
ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುವುದಿದೆ ಈ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ನಮ್ಮವರಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮವರಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: