ದ್ವೇಷ – ಪ್ರೀತಿ!

ಸಖೀ,
ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಲ್ಲ;

ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಲೂ ನಿಜದಿ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ಲಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: