ಎಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ!

ಸಖೀ,
ಮಳೆ ಸುರಿದ ನಂತರದ ಕೆಲಹೊತ್ತು  ವಾತಾವರಣ ತಂಪು
ಹಾಡನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೂ ಕಿವಿಗಳಲಿ ಇಂಪು
ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲಾಟದಲಿ ಸದಾ ನೆನಪು

ಇದಿರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಡಿದೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಪು;

ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಮಳೆ ನೀಡಿದ್ದ ತಂಪಿನ ನೆನಪಿಲ್ಲ
ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆ ಹಾಡುಗಳ ಮಾರ್ದನಿಯಿಲ್ಲ
ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಹೋದ ಮೇಲಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲ

ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ, ಮರೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನೆನಪೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: