ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ!

ಸಖೀ,
ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ
ಕಾವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವನು ಅದ್ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದೆ?

ಆರಂಭದಾಕರ್ಷಣೆಯಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಿತ್ತು
ಆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ನೀನೇ ತುಂಬಿರಬಹುದಿತ್ತು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: