ನಡೆದುಬಿಡಬೇಕು!

ಸಖೀ,
ನಾವಿರುವ ಜಾಗ ನಮಗಿನ್ನು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದನಿಸಿದಾಗ
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದುಬಿಡುವುದೊಳಿತು ನಾವು,

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಘಾಸಿಯಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವ
ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಮಗೆ ಬಂದಂತೆ ಸಾವು;

ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಯುದ್ಧ, ಕಾದಾಟ, ವಾಗ್ವಾದ, ನಡೆಸಲು
ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗಳೆಷ್ಟಿವೆ ಹೇಳು,

ಹೇಡಿಯೆಂದಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಇನ್ನೇನನ್ನು
ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳು;

ನಾನು ಹೇಡಿ ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಇಂದು ಮೊದಲೇನಲ್ಲ
ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ ನನಗಿದರ ಅಭ್ಯಾಸ,

ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತವರೊಂದಿಗೆಲ್ಲಾ ಮೌನವನೇ
ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ;

ಅವರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಗೆಲುವೂ ಇದೆಯೆಂದು
ಎಂದೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರುವವನು ನಾನು,

ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ
ಇರುವುದೇ ಒಳಿತು ಎಂದನ್ನುವವನು ನಾನು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: