ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ!

 

ಸಖೀ
ಒಲವಿಲ್ಲವೇ ಎಂದನ್ನದಿರು
ನನ್ನಲ್ಲೊಲವಿರದೇ ಇರದು

ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಅಹಂಕಾರ
ಒಲವಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿಹುದು

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಷಡ್ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ನನ್ನೀ ಆತ್ಮ ಶರಣಾಗಿಹುದು

ಕಾದಾಡಿ ಗೆಲುವ ಬಯಕೆ
ಇದೆ ನನ್ನ ಮನದೊಳಗೂ

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿಹುದು

ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ಅನ್ನುವೆ
ಕಾಲದ  ಬಂಧಿಯು ನಾನು

ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧಿಗಳೇ ಕಾಲದ
ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಎಂದೇನು?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: