ಘಾಸಿಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸು!

ಸಖೀ,
ಆರಂಭವಾದಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯದ ಆರಂಭವೂ ಆಗಿತ್ತು
ಬಾಳಿನ ಈ ಪಯಣ ಸದಾ ಅಂತ್ಯದತ್ತಲೇ ಸಾಗಿತ್ತು;

ಕೆಲವರಿಲ್ಲಿ ಇದಿರಿನಲ್ಲೇ ಹೀಗಳೆದು ನೋಯಿಸಿದರು
ಕೆಲವರು ಸದಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದರು;

ಹೀಗಳೆದವರು ದೂರಾದಾಗ ನೋವೂ ದೂರಾಯ್ತು
ಘಾಸಿಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ನೋಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: