ಅರ್ಥದಿಂದಲೇ ಬಾಳಿಗರ್ಥವೇ?

ಸಖೀ,
ಖಾಲಿ ಜೇಬು
ಕೈಹಾಕಿ ತಡಕಾಡಿದರೂ ಬಿಡಿಗಾಸಿಲ್ಲ;
ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸು
ಹುಡುಕಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವ ಹಸನಾಗಿಲ್ಲ;
ಅರ್ಥವೇ ಅರ್ಥ
ನೀಡುವುದೇನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅಲ್ಲಾ?
ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆಯೂ
ಈ ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡಬೇಕಲ್ಲಾ?
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಬಾಳಲು ಅರ್ಥ ಇರಲೇಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ?
ಅರ್ಥ ಇದ್ದವರು
ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವನು ಖರೀದಿಸುವರಿಲ್ಲಿ;
ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದವರು
ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಡಬಹುದಿಲ್ಲಿ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: