ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ!

ಸಖೀ,
ನೀನು ನುಡಿಯುವುದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿರುವ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಂದೂ ಸ್ನೇಹದ ನಡುವೆ ಬಾರದಿರಲಿ
ಈ ಬಂಧ ಸದಾ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: