ಜನರ ಸಖ್ಯ ಮಾಡಿನೋಡು!

ಸಖೀ,
ಈ ಜೀವನರಂಗದ ಉದ್ದಗಲದರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡದಿರು
ಸದಾ ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನೀನು ಈ ಜಗದಿಂದ ಮರಳದಿರು
ಹತ್ತೂರು ಸುತ್ತಿ, ನೂರಾರು ಜನರ ಸಖ್ಯವನು ಮಾಡಿನೋಡು
ನೀನು ಈ ಜಗದಿಂದ ಮರಳುವ ಮಾತನ್ನೇ ಮರೆವೆ ನೋಡು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: