ನೆನೆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ದೇವ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮಲಗಿದಂದು ಕನಸಿನಲಿ ನೀ ಬಂದೆ
ನಾನು ಬಯಸಿರದ ಆನಂದ ಈ ಮನಕೆ ನೀ ತಂದೆ
ಹಗಲಿರುಳು ನೆನೆದು ದಣಿದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ದೇವ
ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೇ ಹಾಗದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಹದೇವ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: